Openbaar onderwijs Deventer

In de gemeente Deventer wordt het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs vanaf 1 januari 2009 gevormd door een zelfstandig stichtingsbestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). Het Roessink valt als openbare school onder deze Stichting.

Het bestuur draagt bij aan professionalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering van het openbaar primair onderwijs. Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de scholen, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de personele formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de scholen.

Het openbaar onderwijs hanteert een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In het Raad van Toezicht/College van Bestuursmodel ligt de dagelijkse aansturing bij het College van Bestuur, dat bevoegd is tot alle daden van bestuur en beheer, voor zover deze in de statuten niet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van de bestuurder. Bestuurder van onze organisatie is de Yvonne de Haas.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Mevrouw drs. J.D. Siskens
De heer ir. M. Nijboer
De heer drs. M.f.J. Pistorius
Mevrouw drs. W.J. Lugtenburg-Sanders
De heer drs. Ing. A.E. Spithoven Mre Mrics
De heer H.J. Wibbens
Mevrouw mr. M.f. Groen

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer: http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Geplaatst op: Sluiting scholen

De komende periode is/zijn uw kind(eren) noodgedwongen thuis.Het doel van het sluiten van scholen is...

Lees meer »

Geplaatst op: Thuisonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat uw kind toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.Leren op afstan...

Lees meer »

Geplaatst op: Certificaat Superschool

Mede dankzij de inzet van onze kanjers van groep 7 en 8, heeft de organisatie van de kinderpostzegel...

Lees meer »

Geplaatst op: Begaafd onderwijs

We zijn dit schooljaar ingestapt in het innovatietraject “begaafd onderwijs” van ons sam...

Lees meer »

Prikbord
Februari 
22 tm 26Voorjaarsvakantie


Maart 
15 tm 19Week v/d lentekriebels

April 
1Paas / lente activiteit
2Alle leerlingen vrij
5Alle leerlingen vrij
6Studiedag
23Koningsspelen
27Alle leerlingen vrij
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.