Openbaar onderwijs Deventer

In de gemeente Deventer wordt het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs vanaf 1 januari 2009 gevormd door een zelfstandig stichtingsbestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). Het Roessink valt als openbare school onder deze Stichting.

Het bestuur draagt bij aan professionalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering van het openbaar primair onderwijs. Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de scholen, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de personele formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de scholen.

Het openbaar onderwijs hanteert een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In het Raad van Toezicht/College van Bestuursmodel ligt de dagelijkse aansturing bij het College van Bestuur, dat bevoegd is tot alle daden van bestuur en beheer, voor zover deze in de statuten niet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van de bestuurder. Bestuurder van onze organisatie is de Yvonne de Haas.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Mevrouw drs. J.D. Siskens
De heer ir. M. Nijboer
De heer drs. M.f.J. Pistorius
Mevrouw drs. W.J. Lugtenburg-Sanders
De heer drs. Ing. A.E. Spithoven Mre Mrics
De heer H.J. Wibbens
Mevrouw mr. M.f. Groen

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer: http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/

Geplaatst op: Opbrengst sponsorloop

T R O T S ! Vandaag was het dan eindelijk zo ver: de onthulling van het totaalbedrag van de Alpe d&r...

Lees meer »

Geplaatst op: Streetwise Verkeerseducatie

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisscho...

Lees meer »

Geplaatst op: Sponsorloop

Vrijdag 5 april doen de kinderen en enkele medewerkers van Het Roessink samen met Sam&Sjakie en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Maart. U kunt de Ouderinfo(...

Lees meer »

Prikbord


Oktober 
2Start kinderboekenweek
17Finale voorleeswedstrijd
18Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
21 t/m 25Herfstvakantie


November 
15Versiermiddag Sint


December 
5Sinterklaasfeest
12:00 u Alle leerlingen vrij & opruimen spullen Sint
6Versiermiddag Kerst
1812:00 u Alle leerlingen vrij
17:00 u Kerstviering
20Opruimen spullen Kerst
23 tm 03Kerstvakantie


Januari 
21Studiedag, alle leerlingen vrij
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.