Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad of MR is op school de officiële ouder- en personeelsvertegenwoordiging. De wettelijke bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Reglement MR en het Huishoudelijk Reglement. De MR overlegt met de directie van de school over allerlei beleidsmatige zaken. De MR kan veel invloed hebben op het beleid door de verplichting van de school om de MR instemming of advies te vragen voor de invoering van het beleid. De MR van Het Roessink vergadert ongeveer zes keer per jaar. In de vergaderingen komen aan de orde zaken als de personeelsformatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en schoolplein, veiligheid, gezondheid, beveiliging, etc. De MR kan dus heel veel invloed hebben op het beleid op school.

De MR bestaat uit 6 leden, met een zittingstermijn van twee jaar. Drie leden vertegenwoordigen het personeel en worden door en uit het personeel van Het Roessink gekozen. Drie leden vertegenwoordigen de ouders en worden door en uit de ouders van Het Roessink gekozen.

De MR leden zijn:
NaamFunctie
Sanya MenziesVoorzitter
Bonne MaatLid
Saskia KouwenLid
Jay van 't HofPenningmeester
Ineke HanckmannSecretaris
GP WondaalLid


Documenten MR:
- Notulen
- Jaarverslag 2013-2014
- Reglement MR
- Huishoudelijk reglement
- GMR

Voor mailcontact met de MR, neem dan contact op via ons contactformulier.

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Geplaatst op: Sluiting scholen

De komende periode is/zijn uw kind(eren) noodgedwongen thuis.Het doel van het sluiten van scholen is...

Lees meer »

Geplaatst op: Thuisonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat uw kind toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.Leren op afstan...

Lees meer »

Geplaatst op: Certificaat Superschool

Mede dankzij de inzet van onze kanjers van groep 7 en 8, heeft de organisatie van de kinderpostzegel...

Lees meer »

Geplaatst op: Begaafd onderwijs

We zijn dit schooljaar ingestapt in het innovatietraject “begaafd onderwijs” van ons sam...

Lees meer »

Prikbord
Februari 
22 tm 26Voorjaarsvakantie


Maart 
15 tm 19Week v/d lentekriebels

April 
1Paas / lente activiteit
2Alle leerlingen vrij
5Alle leerlingen vrij
6Studiedag
23Koningsspelen
27Alle leerlingen vrij
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.