Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad of MR is op school de officiële ouder- en personeelsvertegenwoordiging. De wettelijke bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Reglement MR en het Huishoudelijk Reglement. De MR overlegt met de directie van de school over allerlei beleidsmatige zaken. De MR kan veel invloed hebben op het beleid door de verplichting van de school om de MR instemming of advies te vragen voor de invoering van het beleid. De MR van Het Roessink vergadert ongeveer zes keer per jaar. In de vergaderingen komen aan de orde zaken als de personeelsformatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en schoolplein, veiligheid, gezondheid, beveiliging, etc. De MR kan dus heel veel invloed hebben op het beleid op school.

De MR bestaat uit 6 leden, met een zittingstermijn van twee jaar. Drie leden vertegenwoordigen het personeel en worden door en uit het personeel van Het Roessink gekozen. Drie leden vertegenwoordigen de ouders en worden door en uit de ouders van Het Roessink gekozen.

De MR leden zijn:
NaamFunctie
Sanya MenziesVoorzitter
Bonne MaatLid
Saskia KouwenLid
Jay van 't HofPenningmeester
Ineke HanckmannSecretaris
GP WondaalLid


Documenten MR:
- Notulen
- Jaarverslag 2013-2014
- Reglement MR
- Huishoudelijk reglement
- GMR

Voor mailcontact met de MR, neem dan contact op via ons contactformulier.

Geplaatst op: Opbrengst sponsorloop

T R O T S ! Vandaag was het dan eindelijk zo ver: de onthulling van het totaalbedrag van de Alpe d&r...

Lees meer »

Geplaatst op: Streetwise Verkeerseducatie

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisscho...

Lees meer »

Geplaatst op: Sponsorloop

Vrijdag 5 april doen de kinderen en enkele medewerkers van Het Roessink samen met Sam&Sjakie en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Maart. U kunt de Ouderinfo(...

Lees meer »

Prikbord


Oktober 
2Start kinderboekenweek
17Finale voorleeswedstrijd
18Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
21 t/m 25Herfstvakantie


November 
15Versiermiddag Sint


December 
5Sinterklaasfeest
12:00 u Alle leerlingen vrij & opruimen spullen Sint
6Versiermiddag Kerst
1812:00 u Alle leerlingen vrij
17:00 u Kerstviering
20Opruimen spullen Kerst
23 tm 03Kerstvakantie


Januari 
21Studiedag, alle leerlingen vrij
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.