Daltononderwijs

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief als sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonlijkheidsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs. Het nodigt leerlingen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.De opbrengst, dat ben ik

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Onze leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. We bieden daartoe een leef- en leeromgeving aan waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees, met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil haar leerlingen in staat stellen om straks compleet zelfstandig te kunnen functioneren in een complexe samenleving. 

The fearless human being

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Onze daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen de ruimte te geven. Onze daltonleerlingen stellen zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken, the fearless human being.

Openbare daltonschool Het Roessink

Dat onze school een daltonschool is, ziet u overal in ons gebouw terug.
Daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden:
- Verantwoordelijkheid;
- Zelfstandigheid;
- Samenwerking;
- Reflectie;
- Effectiviteit. Meer weten over de invulling en de resultaten van ons daltononderwijs, neem gerust contact met ons op.

Geplaatst op: Opbrengst sponsorloop

T R O T S ! Vandaag was het dan eindelijk zo ver: de onthulling van het totaalbedrag van de Alpe d&r...

Lees meer »

Geplaatst op: Streetwise Verkeerseducatie

ANWB Streetwise is opgebouwd uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van basisscho...

Lees meer »

Geplaatst op: Sponsorloop

Vrijdag 5 april doen de kinderen en enkele medewerkers van Het Roessink samen met Sam&Sjakie en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Maart. U kunt de Ouderinfo(...

Lees meer »

Prikbord


Oktober 
2Start kinderboekenweek
17Finale voorleeswedstrijd
18Studiedag, alle leerlingen zijn vrij.
21 t/m 25Herfstvakantie


November 
15Versiermiddag Sint


December 
5Sinterklaasfeest
12:00 u Alle leerlingen vrij & opruimen spullen Sint
6Versiermiddag Kerst
1812:00 u Alle leerlingen vrij
17:00 u Kerstviering
20Opruimen spullen Kerst
23 tm 03Kerstvakantie


Januari 
21Studiedag, alle leerlingen vrij
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.