Zinder

Stichting Openbaar Onderwijs Deventer heeft een nieuwe naam: Zinder

In de gemeente Deventer wordt het bestuur van de openbare scholen voor primair onderwijs vanaf 1 januari 2009 gevormd door een zelfstandig stichtingsbestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (OPOD). Het Roessink valt als openbare school onder deze Stichting.

Het bestuur draagt bij aan professionalisering van de organisatie en de bedrijfsvoering van het openbaar primair onderwijs. Het bestuur neemt onder meer besluiten over onderhoud en beheer van de scholen, de vaststelling van het schoolplan, de benoeming en het ontslag van personeel, de personele formatieplannen en de vaststelling van de jaarlijkse middelen voor de scholen.

Het openbaar onderwijs hanteert een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. In het Raad van Toezicht/College van Bestuursmodel ligt de dagelijkse aansturing bij het College van Bestuur, dat bevoegd is tot alle daden van bestuur en beheer, voor zover deze in de statuten niet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet toe op het handelen van de bestuurder. Bestuurder van onze organisatie is de Yvonne de Haas.

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:
Mevrouw drs. J.D. Siskens
De heer ir. M. Nijboer
De heer drs. M.f.J. Pistorius
Mevrouw drs. W.J. Lugtenburg-Sanders
De heer drs. Ing. A.E. Spithoven Mre Mrics
De heer H.J. Wibbens
Mevrouw mr. M.f. Groen

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer: http://www.openbaaronderwijsdeventer.nl/

Geplaatst op: Oproep nieuwe websitebeheerder

De afgelopen jaren is onze website zeer trouw bijgehouden door Christian Bollen, vader van Kayley en...

Lees meer »

Geplaatst op: Update Protocol BO en S(B)O (2121.11.29)

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Secto...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.09)

Het coronavirus heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren, leerlingen en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.08.18)

Algemeen protocol bij openstelling scholenVersie 18 augustus 2021Dit protocol is opgesteld door PO-R...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Prikbord

  
Maart 
16Studiedag (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)
 
April 
14Paas/Lente activiteit
15Goede vrijdag, leerlingen vrij
182de Paasdag, leerlingen vrij
20 tm 21Eindtoets groep 8
22Koningsspelen
25 tm 6Meivakantie

Mei 
26 tm 27Hemelvaart (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)

Juni 
62e Pinksterdag (vrij)
7Studiedag (vrij)
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.