Protocol BO i.v.m. corona (2021.08.18)

Algemeen protocol bij openstelling scholen

Versie 18 augustus 2021

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Sectorraad GO, VO-raad, Ouders & Onderwijs, VNG, BOink, BMK, BK, Vivis en Siméa en is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Dit protocol is aangepast naar aanleiding van de kamerbrief van 13 augustus, het 123 e en 124 e OMT advies en het servicedocument van 17 augustus 2021.

Het protocol is een handreiking voor de sector en is gebaseerd op het servicedocument, veelgestelde vragen van OCW en de kamerbrieven over dit onderwerp. In het servicedocument zijn de adviezen vanuit het Generiek Kader van de RIVM opgenomen. Scholen hebben de ruimte om maatwerk te bieden binnen de kaders van het servicedocument. Bij vragen over adviezen uit het Generiek Kader die niet in het servicedocument zijn overgenomen, kunnen scholen afstemmen met de GGD. Samen met de GGD maken zij dan afwegingen die passen bij de school.

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden en in sommige gevallen moet worden. Besturen, scholen en werknemers zijn daarbij niet gehouden aan het onmogelijke.


Zie de bijlagen voor verdere informatie.

Geplaatst op: Oproep nieuwe websitebeheerder

De afgelopen jaren is onze website zeer trouw bijgehouden door Christian Bollen, vader van Kayley en...

Lees meer »

Geplaatst op: Update Protocol BO en S(B)O (2121.11.29)

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Secto...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.09)

Het coronavirus heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren, leerlingen en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.08.18)

Algemeen protocol bij openstelling scholenVersie 18 augustus 2021Dit protocol is opgesteld door PO-R...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Prikbord

  
Maart 
16Studiedag (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)
 
April 
14Paas/Lente activiteit
15Goede vrijdag, leerlingen vrij
182de Paasdag, leerlingen vrij
20 tm 21Eindtoets groep 8
22Koningsspelen
25 tm 6Meivakantie

Mei 
26 tm 27Hemelvaart (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)

Juni 
62e Pinksterdag (vrij)
7Studiedag (vrij)
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.