Protocol BO i.v.m. corona (2021.08.18)

Algemeen protocol bij openstelling scholen

Versie 18 augustus 2021

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Sectorraad GO, VO-raad, Ouders & Onderwijs, VNG, BOink, BMK, BK, Vivis en Siméa en is gebaseerd op nadere adviezen van de betreffende autoriteiten en collegiaal getoetst door het RIVM. Dit protocol is aangepast naar aanleiding van de kamerbrief van 13 augustus, het 123 e en 124 e OMT advies en het servicedocument van 17 augustus 2021.

Het protocol is een handreiking voor de sector en is gebaseerd op het servicedocument, veelgestelde vragen van OCW en de kamerbrieven over dit onderwerp. In het servicedocument zijn de adviezen vanuit het Generiek Kader van de RIVM opgenomen. Scholen hebben de ruimte om maatwerk te bieden binnen de kaders van het servicedocument. Bij vragen over adviezen uit het Generiek Kader die niet in het servicedocument zijn overgenomen, kunnen scholen afstemmen met de GGD. Samen met de GGD maken zij dan afwegingen die passen bij de school.

In dit protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden en in sommige gevallen moet worden. Besturen, scholen en werknemers zijn daarbij niet gehouden aan het onmogelijke.


Zie de bijlagen voor verdere informatie.

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.08.18)

Algemeen protocol bij openstelling scholenVersie 18 augustus 2021Dit protocol is opgesteld door PO-R...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Geplaatst op: Sluiting scholen

De komende periode is/zijn uw kind(eren) noodgedwongen thuis.Het doel van het sluiten van scholen is...

Lees meer »

Geplaatst op: Thuisonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat uw kind toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.Leren op afstan...

Lees meer »

Geplaatst op: Certificaat Superschool

Mede dankzij de inzet van onze kanjers van groep 7 en 8, heeft de organisatie van de kinderpostzegel...

Lees meer »

Prikbord

 
September 
10ANWB Streetwise
13Informatieavond
20Schoolfotograaf
21Schoolreis (o.v.b.)
22Studiedag

Oktober 
6Start Kinderboekenweek
15Finale Voorleeswedstrijd
18 tm 22Herfstvakantie

November 
3Studiedag
12Versiermiddag Sint

December 
3Sintviering
6Studiedag
7 of 8Versiermiddag Kerst
23Kerstviering
27 t/m 7Kerstvakantie
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.