Begaafd onderwijs

We zijn dit schooljaar ingestapt in het innovatietraject “begaafd onderwijs” van ons samenwerkingsverband Sine Limite. Dit traject heeft als uitgangspunt: “What’s good for the best is good for the rest.”

We willen als school het beste onderwijs voor al onze kinderen. Dat doel bereik je niet door te werken met plusklassen zoals in het verleden werd gedacht. Omdat wij willen dat alle kinderen kunnen werken aan hun talenten, hebben we enkele jaren geleden de plusklas vervangen door talentworkshops.

Eén van de kernwaarden van Dalton is effectiviteit. Daarmee wordt bedoeld hoe je zo effectief mogelijk doelen kan bereiken. Voorwaarde is dat kinderen weten aan welk doel zij werken, dus mede-eigenaar zijn van hun leerproces. Hoewel we hebben geprobeerd de kinderen tijdens de talentworkshops aan hun persoonlijk doel te laten werken, waren de workshops vooral leuk en is het niet goed gelukt om het werken aan een persoonlijk leerdoel goed neer te zetten binnen de talentworkshops. We hebben toen de keuze gemaakt om de persoonlijke doelen niet langer aan de talentworkshops te koppelen. Dit bevalt erg goed, omdat de kinderen nu flexibel zijn in wanneer zij aan hun doel werken.

Omdat we het verder ontwikkelen van de talenten van onze leerlingen een belangrijk thema vinden, blijft de vraag hoe wij daar als school vorm aan willen geven. Want iedereen heeft talenten en mogelijkheden om verder te ontwikkelen. Hier denken we als team het komende schooljaar over na.

                                                                                                                               Model talent in ontwikkeling

Het ontwikkelen van een open mindset, gericht op persoonlijke groei, is belangrijk bij het ontwikkelen van je talenten. Fouten maken hoort daarbij. Van daaruit kunnen kinderen zichzelf heldere doelen stellen en ontdekken hoe zij deze kunnen bereiken. Binnen ons Daltononderwijs worden kinderen daardoor mede-eigenaar van hun leerproces.                                                  

De eerste stap die wij als team hebben gezet is kijken naar onze eigen talenten en hoe we deze in kunnen zetten binnen ons onderwijs.

 

In navolging op de leertaal die de leerkrachten al enkele jaren spreken om de groeimindset bij kinderen te ontwikkelen, hebben we nu mindsetkaarten met leervragen aangeschaft. Om een doorgaande lijn binnen de school te ontwikkelen willen we elke week één zo’n kaart centraal stellen. Eerst in het team via de interne weekmemo, daarna in de klas door gedurende de week de betreffende vraag terug laten komen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat ook ouders/verzorgers in dit proces worden meegenomen, gaat er wekelijks een Parro bericht uit met de leervraag (in groei- en leertaal) die in die week centraal staat. Op die manier kan hier ook thuis op ingesprongen worden. Hieronder staan enkele voorbeelden van kaartjes:

 

     

 

Wil dit zeggen dat we nooit meer workshops gaan geven? Nee, natuurlijk niet. Ondanks dat we onze geplande doelen binnen de talentworkshops niet direct hebben gehaald zagen we wel hoeveel plezier het bij kinderen opriep en hoe waardevol het is om met de hele school samen te werken. Daarom hebben we ervoor gekozen om meerdere malen per jaar aan een gezamenlijk thema te blijven werken, waarbinnen workshops en andere lesvormen worden aangeboden en waarbij een gezamenlijke afsluiting plaats vindt.

Via de ouderinfo houden we jullie op de hoogte van deze thema’s en van de vervolgstappen die binnen het traject begaafd onderwijs worden gezet.

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Geplaatst op: Sluiting scholen

De komende periode is/zijn uw kind(eren) noodgedwongen thuis.Het doel van het sluiten van scholen is...

Lees meer »

Geplaatst op: Thuisonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat uw kind toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.Leren op afstan...

Lees meer »

Geplaatst op: Certificaat Superschool

Mede dankzij de inzet van onze kanjers van groep 7 en 8, heeft de organisatie van de kinderpostzegel...

Lees meer »

Geplaatst op: Begaafd onderwijs

We zijn dit schooljaar ingestapt in het innovatietraject “begaafd onderwijs” van ons sam...

Lees meer »

Prikbord

 
Juli 
12 tm 20 augZomervakantie

Augustus 
23Eerste schooldag

September 
10ANWB Streetwise
13Informatieavond
20Schoolfotograaf
21Schoolreis (o.v.b.)
22Studiedag

Oktober 
6Start Kinderboekenweek
15Finale Voorleeswedstrijd
18 tm 22Herfstvakantie
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.