Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad of MR is op school de officiële ouder- en personeelsvertegenwoordiging. De wettelijke bevoegdheden zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De werkwijze van de MR is vastgelegd in het Reglement MR en het Huishoudelijk Reglement. De MR overlegt met de directie van de school over allerlei beleidsmatige zaken. De MR kan veel invloed hebben op het beleid door de verplichting van de school om de MR instemming of advies te vragen voor de invoering van het beleid. De MR van Het Roessink vergadert ongeveer zes keer per jaar. In de vergaderingen komen aan de orde zaken als de personeelsformatie, de klassenorganisatie, het budget, het schoolplan, projecten, de staat van gebouwen en schoolplein, veiligheid, gezondheid, beveiliging, etc. De MR kan dus heel veel invloed hebben op het beleid op school.

De MR bestaat uit 6 leden, met een zittingstermijn van twee jaar. Drie leden vertegenwoordigen het personeel en worden door en uit het personeel van Het Roessink gekozen. Drie leden vertegenwoordigen de ouders en worden door en uit de ouders van Het Roessink gekozen.

De MR leden zijn:
NaamFunctie
Bonne MaatVoorzitter
Brigitte RadiusLid
Bianca BergerLid
Jay van 't HofPenningmeester
Ineke HanckmannSecretaris
GP WondaalLid


Documenten MR:
- Notulen
- Jaarverslag 2013-2014
- Reglement MR
- Huishoudelijk reglement
- GMR

Voor mailcontact met de MR, neem dan contact op via ons contactformulier.

Geplaatst op: Oproep nieuwe websitebeheerder

De afgelopen jaren is onze website zeer trouw bijgehouden door Christian Bollen, vader van Kayley en...

Lees meer »

Geplaatst op: Update Protocol BO en S(B)O (2121.11.29)

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met de Secto...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.09)

Het coronavirus heeft grote impact op het funderend onderwijs. Scholen, leraren, leerlingen en ...

Lees meer »

Geplaatst op: Protocol BO i.v.m. corona (2021.08.18)

Algemeen protocol bij openstelling scholenVersie 18 augustus 2021Dit protocol is opgesteld door PO-R...

Lees meer »

Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Prikbord

  
Maart 
16Studiedag (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)
 
April 
14Paas/Lente activiteit
15Goede vrijdag, leerlingen vrij
182de Paasdag, leerlingen vrij
20 tm 21Eindtoets groep 8
22Koningsspelen
25 tm 6Meivakantie

Mei 
26 tm 27Hemelvaart (vrij)
28Verkeerexamen (7 & 8)

Juni 
62e Pinksterdag (vrij)
7Studiedag (vrij)
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.