Daltononderwijs

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief als sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonlijkheidsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs. Het nodigt leerlingen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.De opbrengst, dat ben ik

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Onze leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. We bieden daartoe een leef- en leeromgeving aan waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees, met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil haar leerlingen in staat stellen om straks compleet zelfstandig te kunnen functioneren in een complexe samenleving. 

The fearless human being

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Onze daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen de ruimte te geven. Onze daltonleerlingen stellen zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken, the fearless human being.

Het Daltonboek

Het Daltonboek, onderaan deze pagina te downloaden, is voor iedereen die geïnteresseerd is in het Daltononderwijs op onze school. We gaan ervanuit dat dit boek duidelijk maakt hoe we op ODS Het Roessink vorm en inhoud geven aan goed en sterk gefundeerd basisonderwijs waar passend, boeiend onderwijs gegeven wordt en dat het u een duidelijk beeld geeft van onze school. 

Openbare daltonschool Het Roessink

Dat onze school een daltonschool is, ziet u overal in ons gebouw terug. Daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden :
- Verantwoordelijkheid;
- Zelfstandigheid;
- Samenwerking;
- Reflectie;
- Effectiviteit.

Meer weten over de invulling en de resultaten van ons daltononderwijs, neem gerust contact met ons op.


Geplaatst op: Ouderinfo Maart - Extra

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team een extra Ouderinfo van Maart. U kunt de Oud...

Lees meer »

Geplaatst op: Sluiting scholen

De komende periode is/zijn uw kind(eren) noodgedwongen thuis.Het doel van het sluiten van scholen is...

Lees meer »

Geplaatst op: Thuisonderwijs

Wij vinden het belangrijk dat uw kind toch kan leren en zich kan blijven ontwikkelen.Leren op afstan...

Lees meer »

Geplaatst op: Certificaat Superschool

Mede dankzij de inzet van onze kanjers van groep 7 en 8, heeft de organisatie van de kinderpostzegel...

Lees meer »

Geplaatst op: Begaafd onderwijs

We zijn dit schooljaar ingestapt in het innovatietraject “begaafd onderwijs” van ons sam...

Lees meer »

Prikbord
Februari 
22 tm 26Voorjaarsvakantie


Maart 
15 tm 19Week v/d lentekriebels

April 
1Paas / lente activiteit
2Alle leerlingen vrij
5Alle leerlingen vrij
6Studiedag
23Koningsspelen
27Alle leerlingen vrij
Bekijk de volledige kalender hier »
zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen.

plezier...
elke dag met veel plezier naar school gaan.

durven ...
durven vragen en zelf doen.