Zet je op
voorsprong

Daltononderwijs

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief als sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonlijkheidsontwikkeling. Daltononderwijs is adaptief onderwijs. Het nodigt leerlingen uit om op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich verder te ontwikkelen. Het kritisch onderzoekend benaderen van moderne ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Daarmee gaat het daltononderwijs voortdurend met zijn tijd mee, zonder de doelmatigheid van onderwijs en de inbreng van een ondernemende leerling uit het oog te verliezen.

De opbrengst, dat ben ik

Het daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Onze leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. We bieden daartoe een leef- en leeromgeving aan waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees, met een kritische en democratische grondhouding. Het daltononderwijs wil haar leerlingen in staat stellen om straks compleet zelfstandig te kunnen functioneren in een complexe samenleving. 

The fearless human being

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het onderwijs efficiënter in te richten door de kerndoelen met betrekking tot de leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Onze daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen door hen de ruimte te geven. Onze daltonleerlingen stellen zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken, the fearless human being.

Openbare daltonschool Het Roessink

Dat onze school een daltonschool is, ziet u overal in ons gebouw terug.
Daltononderwijs gaat uit van vijf kernwaarden:
- Verantwoordelijkheid;
- Zelfstandigheid;
- Samenwerking;
- Reflectie;
- Effectiviteit.

Meer weten over de invulling en de resultaten van ons daltononderwijs, neem gerust contact met ons op.

30-05-2018:
Ouderinfo Mei

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Mei. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
26-04-2018:
Ouderinfo April (#2)

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de 2de ouderinfo van April. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
12-04-2018:
Ouderinfo April

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van April. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »
05-04-2018:
Paaslunch

In plaats van een Paasontbijt, werd er een Paaslunch georganiseerd. Het was een ontzettend goed alternatief, dat bij iedereen…

Lees meer »
16-03-2018:
Ouderinfo Maart

Beste ouders / verzorgers, Hierbij mede namens het team de ouderinfo van Maart. U kunt de ouderinfo hier bekijken.

Lees meer »

Prikbord

Mrt
Activiteit
21
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Apr.
Activiteit
4
Verkeersexamen theorie (groep 7)
12
Koningsspelen
18
Lente- / paasactiviteit
19
Goede vrijdag (alle leerlingen vrij)
22 (t/m 3)
2e paasdag + meivakantie
Bekijk de volledige kalender hier »
foto foto zelfvertrouwen ...
Opgroeien met zelfvertrouwen

foto foto plezier ...
elke dag met veel plezier naar school gaan

foto foto durven ...
durven vragen en zelf doen